Franc Križnar               UDK: 929Lipar P.

 

Glasbenik PETER LIPAR (1912–1980)

100 let po rojstvu in 30 let po smrti / Oris – mini posthumni portret

Slovenski skladatelj, dirigent, učitelj – ravnatelj in organizator Peter Lipar (Mengeš, 30. decembra 1912 – Kranj, 13. avgusta 1980) je izšel iz slovite kompozicijske šole slovenskega glasbenega modernista Slavka Osterca (1895–1941). Vse svoje poklicno življenje je deloval v Kranju, kjer je v različnih glasbenih aktivnostih še do dandanes zapustil neizbrisen pečat. Poleg pedagoških in dirigentskih-zborovodskih uspehov je z vsemi dejavnostmi in zlasti še z ustvarjenim glasbenim opusom segel daleč prek meja svoje ožje domovine. Med poustvarjalnimi dosežki so na prvem mestu zbori Franceta Prešerna in Staneta Žagarja ter ansambli Glasbene šole Kranj. V Liparjevem opusu čez 300 del pa prednjačijo zbori; med njimi je kar 268 zborov a cappella. Enako obsežen je zato popis njegovih del (Bibliografija). Za svoje delovanje je prejel kar nekaj nacionalnih in mednarodnih nagrad in priznanj.

 

dr. Franc Križnar
SI, 4220 Škofja Loka, Reteče 127, muzikolog in glasbeni kritik
e-naslov: franc.kriznar@siol.net
http://www.cimrs.si in www.cobiss.si

 

 

Franc Križnar

 

The Musician PETER LIPAR (1912-1980)

100 years after his birth and 30 years after his death/ Outline – mini posthumous portrait

 

The Slovene composer, conductor, teacher–headmaster and organizer, Peter Lipar (Mengeš, 30 December 1912 – Kranj, 13 August 1980) came from the famous composition school of the Slovene musical modernist, Slavko Osterc (1895-1941). He worked in Kranj for his entire professional life, whereby he has still today left an indelibly seal in various musical activities. In addition to pedagogic success and success in conducting and leading choirs, in all of his activities and especially with his creative musical opus, he reached far beyond the borders of his narrower homeland. The France Prešeren and Stane Žagar choirs and the ensemble of Kranj Music School have first place among his creative achievements. More than 300 works in Lipar's opus are designated choral; including some 268 choral works a cappella. The inventory of his works is therefore equally extensive (Bibliography). He received several national and international awards and recognitions for his activities.

 

Dr. Franc Križnar
SI, 4220 Škofja Loka, Reteče 127, musicologist and musical critic
e-naslov: franc.kriznar@siol.net
http://www.cimrs.si in www.cobiss.si