Gorazd Stariha                               UDK: 352(497.4Kranj)”1866/1870”
 

Mestna občina kranj v zapisnikih občinskega odbora od 1866 / 1870

V drugi polovici šestdesetih let 19. stoletja se je kranjski občinski odbor ukvarjal največ z urejanjem poraznega finančnega stanja občine, ki je bil posledica delovanja oziroma nedelovanja občinskega vodstva, izvoljenega leta 1861. S tem problemom se je začelo spopadati že nova občinska garnitura, izvoljena leta 1865, ter v nadaljevanju župan in odbor, izvoljen leta 1866.
Predvsem pa je v obravnavanem obdobju pomembno slovensko občinsko uradovanje za časa župana Mateja Pirca (1866–1869). S svojim delovanjem se je slovenski župan zameril nekaterim meščanom in na volitvah leta 1869 je občinsko oblast prevzela vladna, nemška stranka. Narodna stranka je ponovno zmagala na volitvah leta 1872, z županom Leopoldom Jugovicem.
 

Dr. Gorazd Stariha
SI, 4244 Podnart, Ovsiše 14, arhivski svetovalec
e-naslov: gorazd.stariha@guest.arnes.si

 


Gorazd Stariha

 

Urban municipality of Kranj in the minutes of the municipal council from 1866 to 1870

In the second half of the sixties of the 19th century, the municipal council dealt mostly with arranging the disastrous financial situation of the municipality, which was a result of the activity, or lack of activity, of the municipal leadership elected in 1861. The new municipal officials elected in 1865 began to confront this problem, and then the mayor and council elected in 1886.
The Slovene municipal authorities for the period of Mayor Matej Pirc (1866-1869) are primarily important for the period in question. The Slovene mayor's activities were resented by some citizens and, at the elections in 1869, municipal authority was taken over by the pro-government, German party. The national party won again at elections in 1872, under Mayor Leopold Jugovic.
 

Dr. Gorazd Stariha
SI, 4244 Podnart, Ovsiše 14, archive adviser
e-naslov: gorazd.stariha@guest.arnes.si