Iz zapuščine mag. Stanka Šimenca

 

Gregor Kocijan                 UDK: 929Noč I.

 

Podoba Ivana Noča - pianista, fotoamaterja in filmskega snemalca

Gre za smiselno urejeno gradivo o Ivanu Noču, ki ga je zbral mag. Stanko Šimenc. O Noču je zapisal, da je bil znan kot eden največjih slovenskih pianistov do druge svetovne vojne, manj pa je bilo znano, da je bil tudi odličen fotograf in filmski snemalec.

 

Dr. Gregor Kocijan, zaslužni univerzitetni profesor
SI, 1000 Ljubljana, Tržna ulica 3, literarni zgodovinar

 

 

From the estate of Mag. Stanko Šimenc

 

Gregor Kocijan

 

Image of Ivan Noč - Pianist, amateur, photographer and film maker

This is sensibly arranged material about Ivan Noč, collected by Mag. Stanko Šimenc. He wrote about Noč that he was known as one of the greatest Slovene pianists up to the Second World War, but it was less well known that he was an excellent photographer and film maker.

 

Dr. Gregor Kocijan, retired university professor
SI, 1000 Ljubljana, Tržna ulica 3, literary historian