Jože Šifrer                 UDK: 929(=163.6)

 

Znameniti rojaki žabniške fare

V članku Znameniti rojaki žabniške fare je pokojni profesor Jože Šifrer (1922−2009) obudil spomin na nekatere pomembne svoje rojake, ki so se rodili v Žabnici in okoliških vaseh. Izbor je začel z Jernejem Šifrerjem, ki je bil rojen konec 16. stoletja in se je upiral škofjeloškemu gospodu za boljše kmetove pravice. Največ njegovih žabniških rojakov je imelo teološko izobrazbo, ker so se šolali v Ljubljani. Precej je bilo tudi nadarjenih literarnih ustvarjalcev, vendar pa je njegovemu bratu Tonetu prezgodnja smrt prekinila umetniško ustvarjalnost. Članek končuje z rodoslovko Tončko Šifrer, ki je s prizadevnimi sodelavkami in sinom sestavila kar nekaj rodovnikov družin iz žabniške fare.

 


Jože Šifrer

 

Notable kinsmena of the parish of Žabnica

The article by the late Professor Jože Šifrer (1922-2009) awakens memories of some important kinsmen born in Žabnica and the surrounding villages. The selection starts with Jernej Šifrer, who was born at the end of the 16th century and opposed the Škofja Loka landowners on behalf of better rights for farmers. Most of his Žabnica kinsmen received a theological education in Ljubljana. A considerable number were also talented literary creaters but the premature death of his brother Tone ended his artistic crea-tivity. The article finishes with the geneologist Tonček Šifrer who, with committed associates and son, composed several geneologies of families from the Žabnica parish.