Janez Kopač                 UDK: 94(497.4Kranj)”2005/2009”

 

Kranj 2005–2009 (1. januar 2005–31. december 2009)

(Kronološki pregled)

 

Kronologija dogodkov, ki so povezani z Mestno občino Kranj in njenimi prebivalci, ki so se zgodili med predhodno in sedanjo izdajo Kranjskega zbornika, je nakazana z njihovimi kratkimi zapisi. Povzeti so po informacijah, ki so zabeležene v Gorenjskem glasu, delno tudi po drugem slovenskem časopisju ter po Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Kranj in na spletni strani Wikipedije, splošne enciklopedije. Vsebina kratkih zapisov se nanaša na politična, družbena, gospodarska in ostala dogajanja.

 

mag. Janez Kopač
SI, Seljakovo naselje 55, 4000 Kranj, prof zgodovine in sociologije, arhivski svetovalec
e-naslov: janez.kopac@guest.arnes.si
janez_kopac@siol.net

 

 

Janez Kopač

 

Kranj 2005–2009 (1 January 2005–31 December 2009)

(Chronological review)

 

The chronology of events connected with the Urban Municipality of Kranj and its inhabitants, that took place between the last and this issue of Kranjski zbornik is shown with brief notes. They are summarised from information published in Gorenjski glas, as well as partially in other Slovene newspapers and in the Official Gazette of the Republic of Slovenia, on the website of the Urban Municipality of Kranj and on the website Wikipedia, the general encyclopedia. The contents of the brief notes refer to political, social, economic and other events..

 

Janez Kopač MSc
SI, Seljakovo naselje 55, 4000 Kranj, professor of history and sociology, archive adviser
e-naslov: janez.kopac@guest.arnes.si
janez_kopac@siol.net