Stanko Šimenc              UDK: 791.229.2(497.4):929 Balantič J.

 

Janko Balantič - Resman (1908–1993) – filmski samorastnik z Dobrave

O Gorenjski je bilo posneto veliko dokumentarnih filmov in to že od leta 1919. Prvi pomembni snemalci za Gorenjsko so bili: Metod Badjura, Rudi Omota, Božidar Jakac, Marjan Foerster in Janko Balantič.
Janko Balantič (1908–1993), kmečki sin, ki pa ga je bolj zanimala fotografska in filmska tehnika kot delo na kmetiji. Začel je kot kinooperater v Radovljici (1930–1932). Tik pred drugo svetovno vojno se je odločil za filmsko snemanje. Nastali so: Otvoritev železniške postaje Otoče-Brezje, Tombola v Kranju, Krst prvega jadralnega letala v Kranju in Planica 1941. Po vojni pa je bil soavtor snemalne skupine za film Ljubljana pozdravlja osvoboditelje. Kratek čas je sodeloval z Metodom Badjuro in Rudijem Omoto (Filmske novice 2), potem pa nepojasnjeno odšel iz filmske javnosti. Kasneje je posnel več družinskih filmov in barvni film,posnet ob odkritju Savinškovega spomenika Ivanu Tavčarju na Visokem (13. 10. 1957).
Čeprav je bil samouk, je tudi njegova samorastniška pot vredna upoštevanja.

 

 

Stanko Šimenc

 

Janko Balantič-Resman (1908-1993) - Self-taught Film-maker from Dobrava

A great many documentary films have been made about Gorensjka, right back to 1919. The first important film-makers for Gorenjska were Metod Badjura, Rudi Omota, Božidar Jakac, Marjan Foerster and Janko Balantič.
Janko Balantič (1908–1993) was a farmer's son who was more interested in photographic and film techniques than work on the farm. He started as a cinema operator in Radovljica (1930-1932). Immediately before the Second World War he decided on film making. He created the following: Otvoritev železniške postaje Otoče-Brezje/Opening of the Otoče-Brezje Railway Sation, Tombola v Kranju/Tombola in Kranj, Krst prvega jadralnega letala v Kranju/Christening of the First Glider in Kranj and Planica 1941/Planica 1941. After the war, he was co-author of the filming group for the film Ljubljana pozdravlja osvoboditelje/Ljubljana Welcomes Liberation. He cooperated for a short time with Metod Badjura and Rudi Omota (Film news 2) and then disppeared from the film public without explanation. He later filmed a number of family films and a colour film shot at the time of the unveiling of the Savinšek memorial to Ivan Tavčar on Visoko (13.10.1957). Although he was self-taught, his self-made path was worthy of respect.