Tatjana Dolžan Eržen           UDK: 929Šifrer A.

 

Delo in arhiv Antonije Šifrer (1899–1985)

Prispevek predstavlja Antonijo Šifrer (1899–1985) iz Žabnice pri Kranju kot ljubiteljsko raziskovalko lokalne zgodovine in rodoslovko. Življenje je preživela kot gostilničarka in kmetica, mati šestih otrok, pa tudi ljubiteljska režiserka v žabniškem kulturno-umetniškem društvu. S sedemdesetimi leti je začela aktivno raziskovati zgodovino domačega kraja z željo zbrati gradivo za zbornik o zgodovini rojstnega kraja in okolice. Znala si je poiskati strokovne mentorje in dobre sodelavce, podpirali pa so jo tudi njeni otroci. V petnajstih letih raziskovanja so doživeli mnoge radosti odkrivanja rodovnikov, oseb in dogodkov. Ob tem je nastal obširen arhiv, ki je danes urejen, deloma popisan in dostopen javnosti. Njeno delovanje je petindvajset let po njeni smrti blizu izpolnitve, saj Žabničani intenzivno pripravljajo zbornik o zgodovini župnije Žabnica.

 

mag. Tatjana Dolžan Eržen
SI-4245 Kropa, Kropa 11, muzejska svetovalka za etnologijo
e-naslov: tatjana.erzen@gorenjski-muzej.si
http://www.gorenjski-muzej.si

 


Tatjana Dolžan Eržen

 

The Work and Archive of Antonija Šifrer (1899-1985)

The contribution presents Antonija Šifrer (1899-1985), from Žabnica near Kranj, as an amateur researcher of local history and geneology. She spent her life as an innkeeper and farmer, a mother of six children as well as an amateur director in the Žabnica cultural-art society. In the seventies, she began actively to research the history of her locality in the desire to collect material for an anthology about the history of her birthplace and its vicinity. She was able to find a professional mentor and good collaborators, and her children also supported her. In the fifteen years of research, she experienced much pleasure in discovering family trees, persons and events. In doing this, she created an extensive archive, which is today arranged, partially inventoried and publicly accessible. Twenty-five years after her death, her work is close to completion, since the people of Žabnica are intensively preparing an anthology about the history of the parish of Žabnica.

 

Tatjana Dolžan Eržen MA
SI-4245 Kropa, Kropa 11, museum adviser for ethnology
e-naslov: tatjana.erzen@gorenjski-muzej.si
http://www.gorenjski-muzej.si