Marija Kos                     UDK: 308(497.4Kranj)”1945/1963”

 

Družbenopolitične razmere na območju Kranja med letoma 1945 in 1963

Z uporabo ohranjenih arhivskih dokumentov so predstavljeni manj znani dogodki in družbenopolitične razmere na območju Kranja med leti 1945 in 1963. Osvetljeno je delovanje mestnih oziroma občinskih oblasti, obračunavanja z opozicijo, duhovniki, kadrovske čistke, sovražen odnos do zasebnih trgovcev in obrtnikov, razseljevanje meščanov iz njihovih stanovanj in prilaščanje njihove lastnine. S podatki iz arhivskih dokumentov so prikazane politične, socialne, stanovanjske in zdravstvene razmere prebivalcev Kranja.

 

Marija Kos, prof. zgodovine
SI, 4000 Kranj, Savska cesta 8, arhivska svetovalka
e-naslov: marija.kos@guest.arnes.si
www.zal-lj.si

 

 

Marija Kos

 

Socio-political Conditions in the Region of Kranj between 1945 and 1963

Using preserved archive material, less well-known events and socio-political conditions in the region of Kranj between 1945 and 1963 are presented. Light is shed on the functioning of the town or municipal authorities, settling scores with the opposition, priests, staff purges, the hostile attitude to private merchants and small businessmen, the gradual displacement of citizens from their apartments and the appropriation of their property. Based on archive documents, the political, social, housing and health condition of the inhabitants of Kranj are shown.

 

Marija Kos, professor of history
SI, 4000 Kranj, Savska cesta 8, archive adviser
e-naslov: marija.kos@guest.arnes.si
www.zal-lj.si