Marijan Prosen - Majo            UDK: 929Olben J.J.

 

Astronom Janez Oblak Olben

(Kranj, 5. 7. 1643–10. 6. 1725, St. Florian pri Linzu)


Opisali smo življenjsko pot in delo na področju astronomije skoraj pozabljenega slovenskega znanstvenika Janeza Jakoba Olbna (1643–1725). Iz rodnega Kranja ga je vodila pot na Dunaj, kjer je dokončal študij teologije. Potem je postal duhovnik, pridigal in opravljal še druge pomembnejše cerkvene funkcije v mestu Passau in okolici ter Freistadtu in Traiskirchnu. Leta 1702 je vstopil med avguštince v samostan v St. Florianu, da bi se tam v samoti in miru lahko popolnoma posvetil znanosti, posebno matematiki in astronomiji.
Kot redovnik je napisal in izdal svoje najpomembnejše astronomsko delo Nove florijanske efemeride (Novae Ephemerides Florianenses, Linz 1704). Gre za kapitalno delo, na katerega smo Slovenci lahko ponosni.

 

Marijan Prosen, prof.
SI, 4000 Kranj, Zlato polje 3f, fizika-astronomija, matematika
e-naslov: majo.prosen@tele-cable.net; marijan.prosen@guest.arnes.si;

 


Marijan Prosen - Majo

 

Astronomist Janez Obak Olben

(Kranj, 5.7.1643–10.6 1725, St. Florian by Linz)

 

The article describes the life and work in the field of astronomy of the almost forgotten Slovene scientist, Janez Jakob Olben (1643–1725).
He moved from his native Kranj to Vienna, where he completed the study of theology, after which he became a priest. He preached and performed other important ecclesiastical functions in the city of Passau and surroundings and in Friestadt and Traiskirchen. In 1702, he entered the Augustinian monastery in St. Florian to dedicate himself to science, especially mathematics and astronomy, in seclusion and quiet.
As a monk, he wrote and published his most important astronomical work, entitled Novae Ephemerides Florianenses (Linz 1704). This is a capital work of which Slovenes should be genuinely proud.


Marijan Prosen, professor
SI, 4000 Kranj, Zlato polje 3f, physicist, astronomer, mathematician
e-naslov: majo.prosen@tele-cable.net; marijan.prosen@guest.arnes.si;