Kranjskemu zborniku 2010 na pot


Knjiga je kot voda: vedno si utre pot.
(Ruska modrost)

 

 

Izid knjige je kot rojstvo novega v naravi; vsi se veselimo, da je iz skupka materije, ki v začetku še ni kazala na celoto, nastalo nekaj uporabnega, nekaj, kar ljudje potrebujejo. Ena od razlag pravi, da so knjige med glavnimi načini razširjanja znanja in idej med ljudmi. In to Kranjski zbornik še najbolje označuje.


Mestna občina Kranj večkrat podpre različne knjižne projekte, toda Kranjski zbornik je nekaj posebnega: v rednih časovnih presledkih izhaja že spoštljivih petdeset let, s strokovnimi članki sodelujejo priznani avtorji in vsak zbornik zase je neprecenljiv vir novih informacij. Kranjski zbornik je neka stalnica, ki potrjuje, da je občina vedno dajala podporo kakovostnim kulturnim projektom.


Publikacija, ki od leta 1970 izhaja na pet let, je vedno delo številnih avtorjev; tokrat jih je članke prispevalo 38. Posebnost jubilejnega zbornika sta pregled polstoletnega izhajanja publikacije in bibliografija vseh doslej objavljenih člankov. Uporabna vrednost Kranjskega zbornika za vsakogar, ki išče podatke o območju kranjske občine, je prav v tem, da odslikava življenje in družbeno podobo lokalne skupnosti v posameznih časovnih obdobjih in iztrga pozabi dogodke, katerih pomnike je morda že prekril prah časa.


Na Mestni občini Kranj gremo v korak s časom in smo izid Kranjskega zbornika 2010 podprli s predstavitvijo na posebni spletni strani. Namen je, da bomo začetne informacije o knjigi nadgrajevali z novimi vsebinami. Z izidom knjige se namreč začenja naslednje petletno obdobje, ko bo nastajal Kranjski zbornik 2015. In pri tem smo odprti tudi za vaše predloge.

 

Mohor Bogataj
župan