25. november, 2009
pixel
25. november 2009

Svet Mestne občine Kranj je sprejel odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj za Mestno občino Kranj in ostale občine ustanoviteljice, katerega naloga je učinkovitejše izvrševanje upravnih in prekrškovnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območjih občin ustanoviteljic. Odlok je stopil v veljavo 1. januarja 2010.

 

V okviru praznovanja 100. obletnice Glasbene šole Kranj in v čast 70. obletnice skladatelja Alojza Ajdiča je v dvorani Kongresnega centra Brdo pri Kranju potekal avtorski večer Alojza Ajdiča.

Viri:
Gorenjski glas 2005–2009.
Uradni list Republike Slovenije 2005–2009.
Spletna stran Mestne občine Kranj, informacije javnega značaja, lex localis, predpisi lokalne skupnosti 2005–2009.
Wikipedija, prosta enciklopedija na svetovnem spletu.