6. junij, 2008
pixel
6. junij 2008

Župan Damijan Perne je sprejel delegacijo pobratenega italijanskega mesta Rivoli.

Viri:
Gorenjski glas 2005–2009.
Uradni list Republike Slovenije 2005–2009.
Spletna stran Mestne občine Kranj, informacije javnega značaja, lex localis, predpisi lokalne skupnosti 2005–2009.
Wikipedija, prosta enciklopedija na svetovnem spletu.