22. oktober, 2009
pixel
22. oktober 2009

V podružnični osnovni šoli Simona Jenka v Goričah je v učilnici, v kateri je potekalo popoldansko varstvo učencev, zaradi slabe izvedbe odpadel del ometa in lažje poškodoval eno učenko.

Viri:
Gorenjski glas 2005–2009.
Uradni list Republike Slovenije 2005–2009.
Spletna stran Mestne občine Kranj, informacije javnega značaja, lex localis, predpisi lokalne skupnosti 2005–2009.
Wikipedija, prosta enciklopedija na svetovnem spletu.