4. avgust, 2008
pixel
4. avgust 2008

Skupščina družbe Industrije bombažnih izdelkov (IBI) Kranj se je odločila za likvidacijo podjetja.

Viri:
Gorenjski glas 2005–2009.
Uradni list Republike Slovenije 2005–2009.
Spletna stran Mestne občine Kranj, informacije javnega značaja, lex localis, predpisi lokalne skupnosti 2005–2009.
Wikipedija, prosta enciklopedija na svetovnem spletu.