15. december, 2009
pixel
15. december 2009

V kranjskem olimpijskem bazenu so predstavili bazensko dvigalo, ki je namenjeno invalidnim osebam in osebam z motnjami v motoričnem razvoju pri vstopanju v bazen in izstopanju iz njega.

Viri:
Gorenjski glas 2005–2009.
Uradni list Republike Slovenije 2005–2009.
Spletna stran Mestne občine Kranj, informacije javnega značaja, lex localis, predpisi lokalne skupnosti 2005–2009.
Wikipedija, prosta enciklopedija na svetovnem spletu.