Kazalo

 

 • Boštjan Trilar: Kranj ima veliko za povedati
 • Drago Štefe: Dragoceni vir podatkov
 • Viktor Žakelj: Sedemdeset let od konca druge svetovne vojne
 • Blaženka First: Stekleni biser iz Nadškofijskega arhiva v Ljubljani

 

ODSTIRANJA PRETEKLOSTI

 • Milan Sagadin: Sledovi rimske vojske v Kranju
 • Timotej Knific, Judita Lux: Kranj z okolico v pozni antiki – zapis geografa iz Ravene in arheološki podatki
 • Miloš Ekar: Petdeset let kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

 

POLITIKA IN GOSPODARSTVO

 • Jadranka Švarc: Propad kranjske industrije po letu 1990
 • Anka Vidovič Miklavčič: Mozaik preteklosti okraja Kranj v letih 1929–1941
 • Vasja Klavora: Kranj – sedež poveljstva nemške 14. armade, septembra in oktobra 1917
 • Monika Rogelj: Gradnja stanovanj v Kranju v šestdesetih letih 20. stoletja
 • Jernej Križaj: Vojašnica v Kranju od prve polovice 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne
 • Janez Tavčar: Kmetijstvo v Mestni občini Kranj po letu 1990
 • Gorazd Stariha: Mestna občina Kranj v zapisnikih občinskega odbora od 1871 do 1876
 • Marija Kos: Kranjska rodbina Mayr
 • Jože Žontar: Gospodarska politika Kranja skozi stoletja
 • Uroš Lipušček: Jeseniški trikotnik: vroča tema na mirovni konferenci v Parizu 1919

 

STAVBNI RAZVOJ IN OKOLJE

 • Nika Leben: Prenova gradu Khislstein v Kranju
 • Barbara Žabota: Al‘ prav se piše Khisl al‘ Kiesel?
 • Aleš Vodopivec: Arhitektura v šestdestih letih prejšnjega stoletja v Kranju

 

KULTURNA PODOBA MESTA

 • Boris Paternu: Kavčičeva podoba našega časa
 • Igor Slavec: Joklov rod in Joklova mladost
 • Miran Hladnik: Kranjski leposlovni tisk po drugi svetovni vojni
 • Gregor Kocijan: Ustvarjalna podoba mag. Stanka Šimenca (1934–2008)
 • Gregor Aljančič: Navdihujoče ideje mladega naravoslovca Marka Aljančiča
 • Renata Pamić: Pomembnejša nagrobna plastika na območju Mestne občine Kranj
 • Mihael Sekavčnik: Moje srečanje in popotovanje s prof. dr. Janezom - Ivom Omanom
 • France Pibernik: Prof. Franc Drolc (1939–2012)
 • Lucijan Adam: Čitalniška knjižnica od začetka stoletja do ustanovitve javne ljudske knjižnice in prvo leto poslovanja (1900–1907)
 • Petra Vencelj: Kranjska likovna prizadevanja v obdobju druge Jugoslavije
 • Klemen Pisk: Spomini na očeta – predstavitev pesnika Bojana Piska
 • Miha Mohor: Klub kulturnih delavcev Kranj

 

ŠOLSKE POTI IN ŠPORT

 • Valentin Pivk: Razvoj srednjega šolstva v Kranju
 • Matevž Oman: Delovanje športnih društev v Stražišču
 • Jelena Justin: Kranjski alpinisti v Himalaji

 

SKRB ZA ZDRAVJE

 • Zvonka Zupanič Slavec: Začetki bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju in njena utemeljitelja, prof. dr. Srečko Rainer in prim. Igor Veter
 • Breda Škerjanc Kosirnik: Zgodovinski pregled razvoja lekarništva v Kranju

 

PODOBE VSAKDANJOSTI

 • Tatjana Dolžan Eržen: Trgovski in obrtni lokali v Kranju med obema vojnama (1918–1941)

 

KRANJČANI DOMA IN PO SVETU

 • Franc Križnar: Glasbenik Peter Lipar (1912–1980)
 • Urška Perenič: Literarno obzorje slavistke in kranjske profesorice Marije Žagar (1921–1998)
 • Janez Kopač: Kranj 2010–2014