Aleš Vodopivec

UDK 72(497.4Kranj)‘‘196‘‘

 

ARHITEKTURA V ŠESTDESETIH LETIH PREJŠNJEGA STOLETJA  V KRANJU

Šestdeseta leta preteklega stoletja so edino obdobje, ko lahko upravičeno govorimo o slovenski arhitekturi, saj je tedaj generacija arhitektov sorodnih strokovnih nazorov, ki so se oblikovali pod vplivom profesorja Edvarda Ravnikarja, uspela ustvariti opus regionalno prepoznavne arhitekture. Prav v Kranju so bili zgrajeni nekateri najpomembnejši objekti slovenskega modernizma, izstopa pa Dvoranska zgradba Mestne občine Kranj, ki ne pomeni le kvalitetnega vrha tistega časa, temveč je postala merilo, norma in zgled do danes najmočnejši generaciji slovenskih arhitektov. V tem smislu jo lahko razumemo kot rojstvo slovenske arhitekture.

 

Prof. dr. Aleš Vodopivec

SLO, 1000 Ljubljana, Zoisova 12, Fakulteta za arhitekturo

e-naslov: ales.vodopivec@fa.uni-lj.si

 


 

Aleš Vodopivec

UDK 72(497.4Kranj)‘‘196‘‘

 

ARCHITECTURE IN THE 1960‘S IN KRANJ

The 1960‘s were the only period for which we can legitimately talk about a real Slovenian architecture, since the generation of architects that was active in those years, unified by similar professional views that they developed under the influence of professor Edvard Ravnikar, managed to create a veritable opus of regionally recognizable architecture. Some of the most important structures of Slovenian Modernism were built in Kranj, particularly the hall edifice (Dvoranska zgradba) of the Municipality of Kranj, which represents not only the pinnacle of those times, but has since become a measure, a normative and a role model to follow for the most prolific of generation of Slovenian architects to this day. In this sense, the edifice can be understood as the birth of Slovenian architecture.

 

Prof. Dr. Aleš Vodopivec

SLO, 1000 Ljubljana, Zoisova 12, Faculty of Architecture

e-mail: ales.vodopivec@fa.uni-lj.si