Blaženka First

UDK 77.02(497.4):929Puhar J. A.

77.04(497.4Kranj)‘‘18‘‘

 

STEKLENI BISER IZ NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA V LJUBLJANI NAJSTAREJŠA VEDUTNA FOTOGRAFIJA NA SLOVENSKEM

Fotografska zapuščina Janeza Puharja (1814–1864), prvega slovenskega fotografa in izumitelja izvirnega postopka za zajem svetlobne slike na steklo (1842) je številčno skromna, a izjemno pomembna za svetovno zgodovino tega medija. Zato je odkritje doslej prezrte fotografije v ljubljanskem Nadškofijskem arhivu dragoceno dopolnilo slovenske fotografske dediščine, s številnimi indici pa kaže prav na Puharjevo avtorstvo. Najpoznejši datum njenega nastanka je pomlad 1860; takrat je bila montirana v voščilnico, ki so jo župljani kranjske fare sv. Kancijana in tovarišev podarili novemu ljubljanskemu knezoškofu, svojemu someščanu – Jerneju Vidmarju. Kvalitetni izdelek na steklu podaja podobo župnijske cerkve na osrednjem trgu takratnega Kranja, Vidmarjevega in Puharjevega rojstnega kraja. Gre za najstarejši fotografski posnetek gorenjske metropole, hkrati pa za prvo vedutno fotografijo na celotnem ozemlju današnje Slovenije.

 

Blaženka First, muzejska svetnica

SLO, 1000 Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20,

umetnostna zgodovinarka in filozofinja

e-naslov: blazenka.first@nms.si

 


 

Blaženka First

UDK 77.02(497.4):929Puhar J. A.

77.04(497.4Kranj)‘‘18‘‘

 

THE GLASS PEARL OF THE ARCHDIOCESE ARCHIVES IN LJUBLJANA THE OLDEST VISTA PHOTOGRAPH IN SLOVENIA

The photographic legacy of Janez Puhar (1814–1864), the first Slovenian photographer and inventor of an original method for capturing images on glass (1842) is rather limited in terms of sheer numbers, but still extremely important for the history of the medium. This is why the discovery of a heretofore unknown photograph in the Archdiocese Archives in Ljubljana represents such a crucial find for Slovenian photographic heritage, since the photograph shows clear indications of being an original work by Puhar. It can be dated, at the oldest, around the spring of 1860, when it was included in a card that the parishioners of Kranj‘s St. Cantius parish sent to the new Prince Bishop in Ljubljana, Jernerj Vidmar, himself originally a citizen of Kranj. The quality picture on glass shows the image of the parish church on the main square of Kranj, Vidmar‘s and Puhar‘s birth town. It is the oldest photograph of a metropolis in the Gorenjska region, and the first vista photograph from the region of current-day Slovenia.

 

Blaženka First, museum council

SLO, 1000 Ljubljana, National Museum of Slovenia, Prešernova 20,

art historian and philosopher

e-mail: blazenka.first@nms.si