Breda Škerjanc Kosirnik

UDK 615.1(497.4Kranj)(091)

 

ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA LEKARNIŠTVA V KRANJU

Lekarništvo je najstarejša veja farmacije, njegove korenine segajo daleč v prazgodovino človeštva. Priprava zdravil in zdravljenje je bilo tedaj združeno v eni osebi. Kot dejavnost in samostojen poklic se v zgodovini pojavi šele s civilizacijskim razvojem. Lekarne, kakršne poznamo danes, so se v Evropi začele razvijati šele v 13. stoletju. Pred tem je bilo zdravljenje in izdelovanje zdravil združeno v eni osebi. Do 19. stoletja so zdravila pripravljali in izdelovali izključno samo v lekarnah. Farmacevtske industrije še ni bilo.

Gorenjska je bila v preteklosti slabo poseljena, gospodarski razvoj je bil razmeroma pozen. To sta bila razloga, da je Kranj kot največje mesto na Gorenjskem dobil prvo javno lekarno šele konec 18. stoletja. Mesta Radovljica, Škofja Loka in Tržič so prvo javno lekarno dobila v 19. stoletju, Jesenice in Bled v prvi polovici 20. stoletja, ostali kraji na Gorenjskem pa v drugi polovici. Večina mest takratne Kranjske in Štajerske je dobila javne lekarne nekaj stoletij pred Kranjem.

 

Breda Škerjanc Kosirnik, magistra farmacije

SLO, 4000 Kranj, Ulica XXXI. divizije 44, upokojena direktorica Gorenjskih lekarn

e-naslov: breda.kosirnik@gmail.com

 


 

Breda Škerjanc Kosirnik

UDK 615.1(497.4Kranj)(091)

 

A HISTORICAL OVERVIEW OF APOTHECARIES IN KRANJ

Apothecary is the oldest branch of pharmacy. It has prehistoric roots. In the past, the preparation of medicines and the treatment of patients were all performed by one person. It only appears as an activity and an independent profession with the advent of civilization. Apothecary shops, or chemist‘s, such as we know them today, only began appearing in Europe in the 13th century. Before that, the manufacturing of medicines and their application and treatment were all performed by one person. Up until the 19th century, medicines were manufactured exclusively in chemist shops. There was no pharmaceutical industry as we know it today.

In the past, the Gorenjska region was relatively sparsely populated, and economic progress was slow. These were the two main reasons why Kranj, the largest city in the region, the first to get a public apothecary, got it very late, at the end of the 18th century. The cities of Radovljica, Škofja Loka and Tržič got their public apothecaries in the 19th century, while Jesenice and Bled got theirs in the first half of the 20th. All the other towns in the region finally got public apothecaries in the second half of the 20th century. Most towns of the historical regions of Kranjska and Štajerska had public apothecaries several centuries before Kranj.

 

Breda Škerjanc Kosirnik, MSc. Pharm.

SLO, 4000 Kranj, Ulica XXXI. divizije 44, retired director of Gorenjske lekarne

e-mail: breda.kosirnik@gmail.com