Franc Križnar

UDK 78(497.4):929Lipar P.

 

GLASBENIK PETER LIPAR (1912–1980)

II. DEL, 100 LET PO ROJSTVU IN 30 LET PO SMRTI/ORIS – MINI POSTHUMNI PORTRET

 

Slovenski skladatelj, dirigent, učitelj – ravnatelj in organizator Peter Lipar (Mengeš, 30. decembra 1912–Kranj, 13. avgusta 1980) je zdaj prikazan še v bibliografiji svojih del (Popis del): dve orkestrski deli, 5 komornih skladb, 7 (solističnih) klavirskih del, eno orgelsko delo, 286 vokalnih del (od tega: 22 zborov s klavirjem, 255 zborov a cappella in 9 samospevov): skupaj 301 ugotovljeno delo. V sklepu in pomenu je na podlagi percepcije Liparjevih del vse do dandanašnjega časa še dodatno ovrednotena celotna skladateljeva ustvarjalnost, kompozicija. Postavljena je v čas in prostor predvojnega socialnega realizma in neposredno po (drugi svetovni) vojni, v čas ekskluzivnega socialističnega realizma oz. socrealizma.

 

Dr. Franc Križnar

SLO, 4220 Škofja Loka, Reteče 127, muzikolog in glasbeni kritik

e-naslov: franc.kriznar@siol.net

http://www.cimrs.si, www.cobiss.si in www.sicris.si

 


 

Franc Križnar

UDK 78(497.4):929Lipar P.

 

THE MUSICIAN PETER LIPAR (1912–1980)

PART II, 100 YEARS AFTER HIS BIRTH AND 30 YEARS AFTER HIS DEATH/A LOOK – A MINIATURE POSTHUMOUS PORTRAIT

The Slovenian composer, conductor, teacher – headmaster and coordinator Peter Lipar (Mengeš, 30. December 1912 – Kranj, 13. August 1980) is presented through a bibliography of his works (an inventory): two orchestra pieces, five chamber music compositions, 7 solo piano works, one piece for the organ, 286 vocal pieces (22 for choirs accompanied by piano, 255 for a cappella choirs and 9 solo vocal pieces): in total, 301 individual works. The article also includes an evaluation of Lipar‘s creativity and composition based on the perception of his works from their inception all the way to the present day. It is placed within the context of the time and place of pre-war social realism and the period immediately following the Second World War, the period of exclusive social realism, also known as soc-realism.

 

Dr. Franc Križnar, PhD.

SLO, 4220 Škofja Loka, Reteče 127, musicologist and music critic

E-mail: franc.kriznar@siol.net

http://www.cimrs.si, www.cobiss.si in www.sicris.si