France Pibernik

UDK 929Drolc F.

 

PROF. FRANC DROLC (1939–2012)

Prof. Franc Drolc je po končani osnovni šoli v rodnem Motniku obiskoval gimnazijo v Kamniku, potem pa študiral slavistiko na ljubljanski univerzi, se med študijem posvečal leposlovnemu ustvarjanju in gledališki dejavnosti. Po diplomi je odšel v Krakov in tam prevzel lektorat slovenskega jezika, ki ga je pozneje nadaljeval na univerzi v Zagrebu, obenem pa je pokrival lektorat slovenskega jezika v Trstu. Leta 1970 je prevzel vodstvo študijske knjižnice v Kranju, hkrati pa pokrival slovenski lektorat na univerzi v Celovcu. Kot bibliotekar je veliko prispeval k stroki, zlasti k izpopolnitvi »Prešerniane« v študijski knjižnici, prav tako je bil nepogrešljiv njegov delež pri kulturnem delovanju Kranja. Izbor njegovega leposlovnega in strokovnega dela je izšel v knjigi »Meseci globoke rose« (2010).

 

France Pibernik, književnik

SLO, 4000 Kranj, Kidričeva 47 a

e-naslov: france.pibernik@guest.arnes.si

 


 

 

France Pibernik

UDK 929Drolc F.

 

PROF. FRANC DROLC (1939–2012)

After finishing at the primary school in his birth town of Motnik, Franc Drolc attended the high school in Kamnik and afterwards studied Slavistics at the University of Ljubljana. During his time as a student, he devoted his time to literary creation and theatrical activity. After graduating, he went to Krakow, where he took over the Slovene language course at the University, which he then simultaneously continued at the Universities of Zagreb and Trieste. In 1970, he took over as head of the students' library in Kranj, while teaching Slovene at the University in Klagenfurt. As a librarian, he made many notable contributions to the field, mainly by improving the “Prešerniana” at the students' library. Equally invaluable was his contribution to cultural activity in Kranj. A collection of his literary and theoretical works was published in 2010 in a book entitled “Meseci globoke rose” (Months of deep dew).

 

France Pibernik, author

SLO, 4000 Kranj, Kidričeva 47 a

e-mail: france.pibernik@guest.arnes.si