Gregor Aljančič

UDK 929Aljančič M.

 

NAVDIHUJOČE IDEJE MLADEGA NARAVOSLOVCA MARKA ALJANČIČA

(OB 55-LETNICI JAMSKEGA LABORATORIJA TULAR)

 

Speleobiolog Marko Aljančič (1933–2007) je svojo naravoslovno pot začel kot dijak kranjske gimnazije, kjer je ustanovil Prirodoslovni krožek (1946/47). Mladega naravoslovca je usmerjala revija Proteus ter profesorji Anton Polenec, Ivan Kuščer in Pavel Kunaver. Posebej so ga pritegnile jame; kasneje je ustanovil Jamarsko sekcijo pri Planinskem društvu Kranj (1954). Neuspešne gojitve jamskih živali v šoli so ga napeljale na idejo o jamskem laboratoriju, načrt zanj je razvil v diplomski nalogi. Ob podpori Biološkega inštituta Medicinske fakultete ter s pomočjo kranjske občine in podjetij ga je uredil v jami Tular v Kranju (1960). V 55 letih delovanja se je edini laboratorij te vrste v Sloveniji uveljavil kot eno od mednarodnih stičišč za preučevanje človeške ribice (Proteus anguinus). Za svoj prispevek v naravoslovju in kulturi je posthumno postal častni občan Kranja (2008).

 

Gregor Aljančič, Jamski laboratorij Tular

SLO, 4000 Kranj, Oldhamska 8

e-naslov: gregor.aljancic@guest.arnes.si

 


 

Gregor Aljančič

UDK 929Aljančič M.

 

THE INSPIRING IDEAS OF THE YOUNG NATURAL SCIENTIST  MARKO ALJANČIČ

(ON THE 55TH ANNIVERSARY OF THE TULAR CAVE LABORATORY)

 

Speleobiologist Marko Aljančič (1933–2007) began his scientific path as a student at the high school in Kranj, where he established the Natural Science club (1946/47). The young naturalist was directed by the Proteus magazine and professors Anton Polenec, Ivan Kuščer and Pavel Kunaver. He was particularly drawn to caves; he later established the speleological division of the Mountaineering Society of Kranj (1954). His unsuccessful efforts to breed cave animals at school led him to the idea of creating a cave laboratory. He created the plan for such a laboratory as part of his graduation thesis. With the support of the Biology institude of the Faculty of Medicine and with the help of the municipality of Kranj and some businesses, he realized his vision in the Tular cave in Kranj (1960). With 55 years of activity, this is the only laboratory of its kind in Slovenia, and it has become renowned as one of the internationally relevant points for studying the Olm (Proteus anguinus). For his contribution to natural science and culture, he was posthumously granted the title of honorary citizen of Kranj (2008).

 

Gregor Aljančič, Tular cave laboratory

SLO, 4000 Kranj, Oldhamska 8

e-mail: gregor.aljancic@guest.arnes.si