Gregor Kocijan

UDK 929Šimenc S.

 

USTVARJALNA PODOBA MAG. STANKA ŠIMENCA (1934-2008)

Bil je odličen šolnik: široko razgledan, s sugestivno poučevalno metodo, z izjemnim posluhom za mladi rod. Vse te značilnosti so bile v prvi vrsti vidne v razredu, svoje poglede na izobraževanje in šolstvo, ki so bili usmerjeni naprej, pa je uveljavljal kot ravnatelj šole, pedagoški svetovalec na Zavodu RS za šolstvo in glavni urednik Šolskih razgledov.

Ni ga mogoče obiti niti kot sestavljalca slovenističnih učbenikov (beril) za višje razrede osnovne šole in soavtorja srednješolskih beril. Poleg tega ni mogoče prezreti njegovega priročnika Pisno sporočanje za vsakdanjo rabo (več ponatisov).

Literarna veda mu je bila pri srcu vse življenje, zlasti je bil specialist za druge južnoslovanske književnosti (razprave o I. Andriću, M. Krleži, B. Stankoviću, M. Selimoviću idr.). Njegova velika ljubezen je bil tudi film. Večina njegovih samostojnih publikacij (ob množici člankov) je posvečenih prav filmu. Omeniti je treba zlasti Slovensko slovstvo v filmu (1983), monografijo Karol Grossmann (1985), od drugih pa še posebej sistematično in pregledno Panoramo slovenskega filma (1996).

 

Dr. Gregor Kocijan, zaslužni univerzitetni profesor

SLO, 1000 Ljubljana, Tržna ulica 3, literarni zgodovinar

e-naslov: gregor.kocijan@gmail.com

 

 
Gregor Kocijan
UDK 929Šimenc
 

S. A CREATIVE PORTRAIT OF MAG. STANKO ŠIMENC (1934-2008)

He was an excellent teacher: highly educated, possessing a suggestive teaching method and a keen ear for the plights of the younger generations. These features were plainly obvious during class. His views on education and school, which were decidedly forward-looking, he asserted in his positions as school headmaster, pedagogic advisor at the Slovenian Institute of Education and as editor in chief of Šolski razgledi.
One cannot ignore his activities as an author of workbooks (readers) for middle schools and co-author of high school readers. He also wrote the manual Pisno sporočanje za vsakdanjo rabo, which received several reprints.
Literary science was dear to him throughout his entire life. He was an expert on other southern slavic literatures (he wrote on I. Andrić, M. Krleža, B. Stanković, M. Selimović, etc.). He was also a great lover of film. Most of his independent publications (along with a great number of articles) dealt with the subject of film. Notable publications are Slovensko slovstvo v filmu (1983) and the monograph Karol Grossmann (1985), as well as the remarkably systematic and explicit Panorama slovenskega filma (1996).
 
Dr. Gregor Kocijan, PhD., honorary university professor
SLO, 1000 Ljubljana, Tržna ulica 3, literary historian