Jelena Justin

UDK 796.52:929(497.4Kranj)

 

KRANJSKI ALPINISTI V HIMALAJI

Alpinistični odsek Planinskega društva Kranj je z nekaterimi svojimi vrhunskimi člani močno sooblikoval in zaznamoval razvoj slovenskega alpinizma oz. himalajizma. V članku sem se sprehodila skozi zgodovino kranjskih vzponov v Himalaji in posebej izpostavila alpiniste, ki so pomagali popeljati slovenski alpinizem do samega svetovnega vrha, kjer je že dolga leta in kar nam pritrjuje tudi legendarni Reinhold Messner v knjigi Velike stene. Kranjskih alpinistov, ki so stali na vrhu katerega koli osemtisočaka, je sedem; številni so bili člani odprav in, vsaj v času ekspedicijskega plezanja, ko se delovali »vsi za enega, eden za vse«, tudi nepogrešljivi v verigi končnega uspeha. V članku sem posebej izpostavila pomen in vlogo Nejca Zaplotnika, zakoncev Štremfelj ter Toma Česna, saj so pustili neizbrisljiv pečat v zgodovini slovenskega in svetovnega alpinizma.

 

Jelena Justin, prof. filozofije in zgodovine

e-naslov: jelena.justin@gorenjski-muzej.si

 


 

Jelena Justin

UDK 796.52:929(497.4Kranj)

 

MOUNTAIN CLIMBERS FROM KRANJ IN THE HIMALAYAS

The alpinism section of the Mountaineering Society of Kranj, owing to some of its excellent members, has visibly shaped and marked the development of Slovenian alpinism in the Himalayas. The article takes a look at the history of the climbs in the Himalayas performed by climbers from Kranj. It also presents the climbers that have helped take Slovenian alpine climbing to the highest summits, where it has now stood for many years, as attested by the legendary Reinhold Messner in his book The Big Walls. There are seven climbers from Kranj that have stood upon the summit of an eight-thousander. Many were part of expeditions and, during the period of expedition climbing, when the words “all for one and one for all” were a steadfast rule, they represented invaluable links in the chain of success. The article takes a closer look at the importance and role of Nejc Zaplotnik, the Štremfelj couple and Tom Česen. These individuals have left an indelible mark on the history of Slovenian and global alpinism.

 

Jelena Justin, Prof. of philosophy and history

e-mail: jelena.justin@gorenjski-muzej.si