Klemen Pisk

UDK 821.163.6.09Pisk B.

 

SPOMINI NA OČETA – PREDSTAVITEV PESNIKA BOJANA PISKA

Prvi del članka vsebuje življenjepis pesnika, urednika in bibliotekarja Bojana Piska. Povzet je po dostopnih informacijah in dokumentih ter se nanaša na kulturno dogajanje v občini Kranj. V drugem delu članka, ki je pretežno esejistične narave, se pesnikov sin Klemen Pisk spominja svojega očeta, zlasti nekaterih posebnih dogodkov, ki so tesno povezani z očetovo ustvarjalnostjo.

Bojan Pisk (27. 3. 1933–10. 2. 2008) je bil rojen v Ljubljani, otroštvo je preživljal v Škofji loki in Kranju, kjer je prebival večino življenja. Študiral je slavistiko v Ljubljani, od 1998 do 2008 pa je živel v Tržiču. Zaposlen je bil v Osrednji knjižnici v Kranju, kjer je delal vse do upokojitve.

Izdal je štiri pesniške zbirke za odrasle (Upadla gladina, Polnoletje odpovedi, Predrti klic in Sončni gong), dve pesniški zbirki za otroke (Ko se smejem vse razgrejem in Vesela raketa). Zbirka pesmi in ugank z naslovom Uganjanke je ostala v rokopisu oziroma na zgoščenki še neobjavljena.

Občina Kranj mu je podelila leta 1964 Prešernovo nagrado, leta 1977 pa veliko Prešernovo plaketo.

 

Klemen Pisk, pesnik in prevajalec

SLO, 4290 Tržič, Pot na polje 30

e-naslov: klemen_pisk@t-2.net

 


 

Klemen Pisk

UDK 821.163.6.09Pisk B.

 

MEMORIES OF MY FATHER – A PRESENTATION OF THE POET  BOJAN PISK

The first part of the article includes a biography of the poet, editor and librarian Bojan Pisk. It is based on the available data and documents and relates to the cultural events of the municipality of Kranj. In the second part of the article, which is primarily essayistic in nature, the poet’s son, Klemen Pisk, remembers his father. The memories are primarily centred around some key events that are closely connected to his father’s creative efforts.

Bojan Pisk (27. 3. 1933–10. 2. 2008) was born in Ljubljana. He spent his childhood in Škofja Loka and Kranj, where he also lived for most of his life. He studied Slavistics in Ljubljana. In the period between 1998 and 2008 he lived in Tržič. He was an employee at the Central Library in Kranj, where he worked until his retirement.

He published four collections of poetry for adults (Upadla gladina, Polnoletje odpovedi, Predrti klic and Sončni gong) and two collections for children (Ko se smejem vse razgrejem and Vesela raketa). The manuscript, or rather CD, containing his collection of poems and riddles entitled Uganjanke currently remains unpublished.

The city of Kranj presented him with the Prešeren Award in 1964 and the Prešeren Plaque in 1977.

 

Klemen Pisk, poet and translator

SLO, 4290 Tržič, Pot na polje 30

e-mail: klemen_pisk@t-2.net