Lucijan Adam

UDK 027.022(497.4Kranj)‘‘1900/1907‘‘

 

ČITALNIŠKA KNJIŽNICA OD ZAČETKA STOLETJA DO USTANOVITVE JAVNE LJUDSKE KNJIŽNICE IN PRVO LETO POSLOVANJA (1900–1907)

PRISPEVEK K ZGODOVINI DRUŠTVENE KNJIŽNICE NARODNE ČITALNICE V KRANJU

 

Prispevek prikaže zgodovino knjižnice Narodne čitalnice v Kranju v začetku 20. stol. (1900–1907), podaja idejo o javnih ljudskih knjižnicah (Omladina), njeno razširitev na Gorenjsko (Prosveta, Akademija), oriše pot razvoja kranjske čitalnične društvene knjižnice do preoblikovanja v javno ljudsko knjižnico in prvo leto njenega poslovanja, predstavlja vlogo dveh osebnosti, ki sta odločilno prispevali k razvoju društva in knjižnice, M. Pirnata in Z. Novaka. Iz skromnih začetkov sta čitalnica in njena (po preoblikovanju) javna ljudska knjižnica prerasli v moderni ustanovi.

 

Dr. Lucijan Adam, bibliotekar

SLO, 4000 Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Mestna knjižnica Kranj

e-naslov: lucijan.adam@mkk.si

 


 

Lucijan Adam

UDK 027.022(497.4Kranj)‘‘1900/1907‘‘

 

THE LIBRARY OF THE NARODNA ČITALNICA IN KRANJ  FROM THE BEGINNING OF THE CENTURY TO THE ESTABLISHMENT  OF THE PUBLIC NATIONAL LIBRARY AND THE FIRST YEAR  OF ITS ACTIVITY (1900–1907)

THE HISTORY OF THE LIBRARY OF THE NARODNA ČITALNICA  IN KRANJ

 

The article presents the history of the library of the Narodna čitalnica in Kranj in the beginning of the 20th century (1900–1907), introducing the idea of public national libraries (Omladina), its spread to the Gorenjska region (Prosveta, Akademija), and outlines the development from Kranj‘s local social library to its role as a public national library, as well as the first year of its activity. The article also outlines the crucial roles of the two people who contributed the most to the development of the library and its society, M. Pirnat and Z. Novak. From their humble beginnings, the reading room and the public national library grew into modern, contemporary institutions.

 

Dr. Lucijan Adam, PhD., librarian

SLO, 4000 Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj City Library

e-mail: lucijan.adam@mkk.si