Marija Kos

UDK 929.52Mayr

 

KRANJSKA RODBINA MAYR

Mayrjev rod verjetno izhaja iz Bavarske. V 17. stoletju so v Kranju pričeli variti in prodajati pivo. Do 19. stoletja so se uveljavili v pivovarstvu, trgovini, občinski in državni upravi, zaslužek pa vlagali v nakup nepremičnin, predvsem v Kranju in okolici. Premoženje so si povečevali tudi s porokami. V 18. in 19. stoletju so imeli v lasti številne hiše z gospodarskimi poslopji, pivovarnami, gostinskimi lokali (Stari Mayr, Petrčkova hiša, Prešernova hiša, Podrtina itd.), na obrobju pa pristave z njivami in travniki. Zadnjo pivovarno ob reki Savi so zaprli leta 1916. V prvi polovici 20. stoletja so imeli v lasti elektrarno na reki Kokri. S Kranjčani so se družili v klubih in društvih. Po vojni so doživeli tragično usodo večine premožnejših meščanov. Z zaplembami in nacionalizacijo so izgubili večino premoženja.

 

Marija Kos, prof. zgodovine

SLO, 4000 Kranj, Savska cesta 8, arhivska svetovalka

e-naslov: marija.kos@guest.arnes.si

www.zal-lj.si

 


 

Marija Kos

UDK 929.52Mayr

 

KRANJ‘S MAYR FAMILY

The Mayrs most likely originate from Bavaria. In the 17th century, they begun brewing and selling beer in Kranj. Up until the 19th century they asserted their role as major players in beer brewing, trade and local and national government and invested their fortune into real estate, mainly in Kranj and the surrounding areas. They also used weddings to grow their capital. In the 18th and 19th centuries, they owned several industrial buildings, breweries, pubs (Stari Mayr, Petrčkova hiša, Prešernova hiša, Podrtina etc.), as well as manors with fields and meadows. They closed down their last brewery by the Sava river in 1916. In the 20th century, they owned a power plant on the river Kokra. They mingled with the other citizens of Kranj in clubs and societies. After the war, they were not spared the tragic fate of all the other wealthy citizens: confiscations and nationalization stripped them of most of their wealth.

 

Marija Kos, prof. hist.

SLO, 4000 Kranj, Savska cesta 8, archive advisor

e-mail: marija.kos@guest.arnes.si

www.zal-lj.si