Mihael Sekavčnik

UDK 621:929Oman J.

 

MOJE SREČANJE IN POPOTOVANJE S PROF. DR. JANEZOM -  IVOM OMANOM

Prispevek opisuje znanstveno, pedagoško, predvsem pa strokovno delo prof. dr. Janeza - Iva Omana na Katedri za energetsko strojništvo, Univerze v Ljubljani. Bil je ugleden znanstvenik in strokovnjak s področja energetskega strojništva. V zadnjih dvajsetih letih svojega delovanja je zasnoval in vodil skupino za izvajanje najzahtevnejših meritev termoenergetskih postrojenj, ki je s svojimi rezultati pritegnila veliko pozornost domače in evropske strokovne javnosti.

 

Prof. dr. Mihael Sekavčnik, univ.dipl.inž. 

Predstojnik Katedre za energetsko strojništvo; vodja Laboratorija za termoenergetiko

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

GSM: 040 522 165; e-naslov: mihael.sekavcnik@fs.uni-lj.si

 

 
Mihael Sekavčnik
UDK 621:929Oman J.
 

MY MEETING AND JOURNEY WITH PROF. DR. JANEZ – IVO OMAN

The article describes the scientific, pedagogic, and primarily the professional work of Prof. Dr. Janez – Ivo Oman at the Department for Energy Engineering of the University of Ljubljana. He was a highly regarded scientist and an authority on the field of energy engineering. In the last twenty years of his activity, he created and led a group to carry out the most demanding of measurings on systems of thermoenergetic devices, which attracted a lot of attention from the Slovenian and European professional publics.
 
Prof.Dr. Mihael Sekavnik, PhD, engineer
Head of the Department for Energy Engineering; Head of the Laboratory of Thermoenergetics
University of Ljubljana, Faculty of Engineering
TEL.: 040 522 165; e-mail: mihael.sekavcnik@fs.uni-lj.si