Miloš Ekar

UDK 719(497.4Kranj)‘‘1962/2012‘‘

 

PETDESET LET KRANJSKE ENOTE ZAVODA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE

Ob 50-letnici delovanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Kranju (1962) smo se ozrli po njegovih začetkih v zgodnjih šestdesetih letih, pogojih delovanja takrat in danes ter se pomudili pri nekaterih najpomembnejših dosežkih vidnejših članov kolektiva v tem obdobju, kot so bili dr. Cene Avguštin, dr. Peter Fister, Olga Zupan in drugi, ki so postavljali temelje za delo zavoda. Z nekaj izbranimi primeri večjih konservatorsko-restavratorskih akcij preteklega desetletnega obdobja smo skušali ilustrirati pestrost in zahtevnost dela v zavodu ter se na kratko pomudili pri vprašanjih, ki jih pred konservatorje postavljajo spremenjene družbeno politične razmere v obdobju po osamosvojitvi Slovenije leta 1991.

 

Miloš Ekar, prof. um. zgod. in soc.

SLO, 1000 Ljubljana, Vidmarjeva ulica 8

e-naslov: milos.ekar@zvkds.si

 


 

Miloš Ekar

UDK 719(497.4Kranj)‘‘1962/2012‘‘

 

FIFTY YEARS OF THE KRANJ UNIT OF THE INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OF SLOVENIA

On the 50th anniversary of the Institute for the Protection of Cultural Heritage in Kranj (1962), we take a look at its beginnings in the early sixties, the work conditions at the time and in the present day, as well as some of the most notable achievements of some of the members of the collective in this period, such as Dr. Cene Avguštin, Dr. Peter Fister, Olga Zupan and others who laid the foundations for the Institute‘s future work. With some select examples of major conservation and restoration actions from the past decade, the article attempts to illustrate the varied and highly demanding work at the Institute. We have also presented some of the issues that the conservators have been faced with as a result of the changes in the socio-political situation due to Slovenia‘s independence after the year 1991.

 

Miloš Ekar, prof. of art history and sociology

SLO, 1000 Ljubljana, Vidmarjeva ulica 8

e-mail: milos.ekar@zvkds.si