Tatjana Dolžan Eržen

UDK 908(497.4Kranj)‘‘1918/1941‘‘

 

OD PUNGRATA DO STARE POŠTE NI BILO HIŠE BREZ LOKALA ALI DELAVNICE

TRGOVSKI IN OBRTNI LOKALI V KRANJU MED OBEMA VOJNAMA (1918–1941)

 

Članek prinaša hiter pregled, kakšni lokali so delovali v mestu Kranju med prvo in drugo svetovno vojno. Z imenom, priimkom in sedanjim naslovom je navedenih več kot 100 od nekdanjih 32 trgovin z mešanim blagom, 18 čevljarjev in trgovin s čevlji, z usnjem ali čevljarskimi potrebščinami, vsaj 15 krojačev in šivilj, 13 manufaktur – trgovin z metrskim blagom, po deset mesarjev, trgovin z živili in brivnic oz. frizerij, osem pekarn, po pet trgovin z gradbenim materialom in železnino ter mizarjev, štiri slaščičarne, tri trgovine s kolesi, šiviljskimi stroji in podobnim, po dva dežnikarja, urarja, modistki. Podatke sem črpala iz Evidence, podatkovne baze o kranjskih obrtnikih in trgovcih 1918–1941, ki sem jo sama ustvarila iz različnih arhivskih virov.

 

Mag. Tatjana Dolžan Eržen

SLO-4245 Kropa, Kropa 11, muzejska svetovalka za etnologijo

e-naslov: tatjana.erzen888@gmail.com

 


 

Tatjana Dolžan Eržen

UDK 908(497.4Kranj)‘‘1918/1941‘‘

 

FROM PUNGRAT TO THE OLD POST OFFICE, THERE WAS NO HOUSE WITHOUT A BAR OR A WORKSHOP

BUSINESS AND ARTISAN FACILITIES IN KRANJ DURING THE INTERWAR PERIOD (1918–1941)

 

The article presents a brief overview of the businesses in Kranj in the period between the First and Second World Wars. Identified by name, surname and current address, it lists over 100 of the former 32 general shops, 18 shoemakers and shoe shops with leather or shoemaking tools, at least 15 tailors and seamstresses, 13 manufactures – bulk fabric shops, ten butchers‘, ten grocery shops and ten barber shops or hairdressers‘, eight bakeries, five of each of construction material, ironmongers and carpenters, four confectionery shops, three bicycle shops, sewing machine shops and similar, two umbrella shops, two watchmakers, two milliners. The data for this overview was taken from Evidenca, a database of Kranj‘s artisans and merchants between the years 1918 and 1941, which I have compiled myself on the basis of various archive sources.

 

Tatjana Dolžan Eržen MA.

SLO-4245 Kropa, Kropa 11, museum ethnology advisor

e-mail: tatjana.erzen888@gmail.com