Uroš Lipušček

UDK 349.222(497.4-16)‘‘1919‘‘

 

JESENIŠKI TRIKOTNIK: VROČA TEMA NA MIROVNI KONFERENCI  V PARIZU 1919

Na pariški mirovni konferenci 1919 je bilo za kraljevino SHS najbolj usodno vprašanje določitev njenih mej. Posebej pereče so bile slovenske meje, saj so članice antante že 1915. leta s tako imenovanim tajnim »Londonskim paktom« vse zahodno ozemlje Slovenije (poleg tega pa še Istro, večji del Dalmacije, del Albanije itd.) prepustile Italiji kot nagrado za to, da je na njihovi strani sodelovala v vojni proti centralnim silam. Ob koncu vojne so italijanske čete, formalno v imenu antante, okupirale vsa slovenska ozemlja, ki so ji bila prepuščena v tem tajnem sporazumu, med drugim tudi del ozemlja t. i. jeseniškega trikotnika. Na mirovni konferenci so italijanski politiki poskušali doseči, da bi ozemlje jeseniškega trikotnika priključili k Avstriji, južni del z Bohinjskim predorom pa k Italiji. S tem bi dobili nadzor nad tem strateško pomembnim železniškim vozliščem in bi obvladovali vse železniške povezave z Avstrijo. Nobena od takratnih velikih sil, ki so Italiji na mirovni konferenci sicer na veliko popuščale, ni bila pripravljena podpreti te italijanske zahteve.

 

Dr. Uroš Lipušček

e-naslov: uroslipuscek@yahoo.com

 

 
Uroš Lipušček
UDK 349.222(497.4-16)‘‘1919‘‘
 

THE JESENICE TRIANGLE: A HOT TOPIC AT THE PARIS PEACE TREATY IN 1919

For the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the most important issue at the Paris Peace Conference in 1919 was the question of its external borders. Particularly significant were the Slovene borders; in 1915, the members of the Entente rewarded Italy with the entire western territory of Slovenia (along with Istria, the larger part of Dalmatia, a section of Albania, etc.) for stepping over to the Entente side in the war against the central powers in the secret Pact of London. At the end of the war, Italian troops formally occupied all Slovenian territory designated by this treaty on behalf of the Entente, including the so-called Jesenice Triangle. Italian politicians at the Peace Conference attempted to annex the Jesenice Triangle to Austria, while the southern territory with the Bohinj Tunnel would be annexed to Italy. Through such an arrangement, Italy would gain control over the strategically important railroad hub and would control all three railroad connections to Austria. Despite other major concessions made to Italy at the Paris Peace Conference, none of the great powers at the time were prepared to support Italy in this demand.
 
Dr. Uroš Lipušček